Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và giữ bí mật thông tin cá nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. vn138 sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có được thông tin theo yêu cầu của toà án. Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng sang nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng như các tổ chức tín dụng, bảo hiểm trên trang web để tiến hành quá trình thanh toán. Tất cả thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ trong hệ thống bảo mật (chuẩn mã hoá 128 bit SSL) và được lưu trữ trong máy chủ bảo mật ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ bên ngoài. Tất cả dữ liệu trong và ngoài sẽ bị bảo mật nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ. vn138 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng về những thông tin  khách hàng đang quan tâm qua email. vn138 không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào nếu đó là điều khoản của chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản hợp pháp của vn138, không ai được truy cậpsửa đổidi chuyểnsử dụngtiết lộ thông tin của vn 138 hoặc những trang web không phải là vn138.

>> Xem thêm : Chơi có trách nhiệm